OSTAŠOVSKÝ MASOPUST - brožurka

OSTAŠOVSKÝ MASOPUST - brožurka

volně ke stažení ve formátu pdf ZDE

Vytvořeno v rámci programu Ziel 3/CII 3 (podpora přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou Republikou).

Více informací najdete zde: Projekt ER Nisa 2013