VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2013
 
 
 Výroční zpráva 2013 
 
 
 

Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Spolku přátel Ostašova, 

V uplynulém roce jsme se opět v něčem zdokonalili, v něčem poučili, nasbírali jsme další zkušenosti, informace a navázali nová partnerství či přátelství. Zorganizovali jsme dnes již pro Ostašov a blízké okolí tradiční akce - Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti s ukázkou Bitvy u Liberce, Ostašovskou noc a nechyběly ani Adventní koncerty v kostele sv. Vojtěcha spojené s výstavou betlémů. Pokračovali jsme v pátrání po minulosti, získali nové materiály a podklady. 

Pozvali jsme poprvé do Ostašova starousedlíky, kteří odešli po roce 1945 z Liberce a dnes žijí na severu Německa v obci Dechow. Navázali jsme partnerskou spolupráci se sdružením malířů z Horní Lužice a vytvořili projekt, jehož součástí byla výstava obrazů těchto umělců. Během jejich návštěvy Liberce a našich akcí vznikaly inspirace pro nová díla, která byla následně vystavena v exkluzivních prostorách radničního sklípku. Mimo architektury budov jste mohli mezi obrazy najít i náš masopustní průvod nebo kostelík. V rámci tohoto projektu byly vyrobeny trojjazyčné informační tabule, které vás zavedou na 8 zajímavých míst v Ostašově a byly vytištěny trojjazyčné brožury „Ostašovský masopust“ a „Bitva u Liberce“. 

Nadále se věnujeme péči o kostel sv. Vojtěcha. V letošním roce se podařilo opravit věčné světlo, původní lustr a původní hodinový stroj, ke kterému byly pořízeny dva nové ciferníky. Vše za podpory Nadace Preciosa, Nadace OF místních firem či jednotlivých občanů i díky podpoře Vás všech, kteří navštěvujete naše akce nebo pomáháte s jejich organizací. Přeji nám, abychom měli stále tolik elánu, síly i podpory a mohli pokračovat nejen v oživování tradic, péči o kostel, ale také v oživování komunitního života v této části Liberce.

Pavla Haidlová, předsedkyně SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V PŘILOŽENÉ ZPRÁVĚ