VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2014

 
 
 VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2014 

(ke stažení ve formátu pdf) 

 

 

Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Spolku přátel Ostašova, 

V uplynulém roce jsme se opět v něčem zdokonalili, v něčem poučili, nasbírali další zkušenosti, informace a navázali nová partnerství či přátelství. Zorganizovali jsme dnes již pro Ostašov a blízké okolí tradiční akce - Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti s ukázkou bitvy u Liberce, Ostašovskou noc, Den matek a nechyběly ani adventní koncerty v kostele sv. Vojtěcha spojené s výstavou betlémů. Zapojujeme se také do nadnárodních akcí jako např. Noc kostelů, Betlémské světlo nebo Ukliďme svět.

Pokračovali jsme v pátrání po minulosti, získali nové materiály a podklady. Jeli jsme již podruhé na návštěvu do Dechowa za starousedlíky, kteří odešli po roce 1945 z Liberce – Ostašova a Karlinek.

Nadále se věnujeme péči o kostel sv. Vojtěcha. V letošním roce jsme se díky finanční podpoře města Liberec (majitele objektu) pustili do větší opravy a to konkrétně opravy věžičky, která spočívala v novém oplechování a výměně staré krytiny za novou. Díky tomu se na vrchol kostela také vrátil kříž a makovice, do které byly umístěny předměty jako vzkaz dalším generacím. V rámci opravy byl sejmut z věže zvon, který věnovala kostelu paní Pohlová z Ostašova. Ten je dnes vystaven vedle oltáře spolu s opraveným hodinovým strojem. Členové spolku se dále také věnují péči o park u kostela.

Přeji nám, abychom měli stále tolik elánu, síly i podpory a mohli pokračovat nejen v oživování tradic, péči o kostel, ale také v oživování komunitního života v této části Liberce.

Pavla Haidlová, předsedkyně SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVABUDE DOPLNĚNO..

—————

Zpět