VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2015

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA - 2015

(ke stažení ve formátu pdf)

 

 

Milí přátelé, příznivci a podporovatelé Spolku přátel Ostašova,

V tomto roce stejně jako v letech předchozích jsme opět nasbírali další zkušenosti, informace a navázali nová partnerství či přátelství. Zorganizovali jsme pro Ostašov a blízké okolí již tradiční akce - Ostašovský masopust, Ostašovské poutní slavnosti s ukázkou bitvy u Liberce, Ostašovskou noc a nechyběly ani adventní koncerty v kostele sv. Vojtěcha spojené s výstavou betlémů. Zapojili jsme se již po několikáté do nadnárodních akcí jako např. Noc kostelů, Betlémské světlo nebo Ukliďme svět.

Pokračovali jsme v pátrání po minulosti Ostašova a blízkého okolí a získali další zajímavé materiály i podklady. Pozvali jsme do Ostašova již podruhé starousedlíky, kteří odešli po roce 1945 z Liberce a dnes žijí na severu Německa v obci Dechow. Tentokrát jsme jim více přiblížili samotné město Liberec a to zejména díky Dnům evropského dědictví, kdy byly zpřístupněny i památky jindy uzavřené.

Nadále se věnujeme péči o kostel sv. Vojtěcha. V letošním roce se podařilo dokončit opravu věžičky, na kterou byly umístěny nově pořízené kopie původních ciferníků. Zakoupen byl nový hodinový stroj, který byl slavnostně spuštěn v dubnu během Ostašovských poutních slavností. Od té doby Ostašovákům hodiny znovu odměřují a odbíjejí čas na zrenovovaných cimbálech, které byly také vráceny zpět na věž kostela. V tomto roce bylo opraveno i původní harmonium a pořízeny kopie obrázků původní křížové cesty, která byla v kostele nalezena (dnes v majetku Libereckého arciděkanství).

Přeji nám, abychom měli stále tolik elánu, síly i podpory a mohli pokračovat nejen v oživování tradic, péči o kostel, ale také v oživování komunitního života v této části Liberce.

Pavla Haidlová, předsedkyně SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA