ČLÁNKY - INFORMACE

Výtěžek Tříkrálové sbírky půjde opět na Hospic sv. Zdislavy

20.07.2016 20:14
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita České republiky vždy počátkem roku. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi,...

Horácké noviny - článek o setkání Ostašováků na Vysočině

20.07.2016 19:44

Dopis starosty z Ostašova na Vysočině libereckým Ostašovákům

20.07.2016 19:40

Návštěva OSTAŠOVA na Vysočině

11.07.2016 14:26
O tomto víkendu zamířili zástupci Spolku přátel Ostašova do OSTAŠOVA u Třebíče navázat nové partnerství. V České republice jsou celkem 3 Ostašovy  - jeden je součástí města Liberec jako jeho XXII. část a žije zde 600 obyvatel (zde působí...

Ostašovská noc VI. ročník - děti, bouřka, kroupy, déšť a rock and roll :-)

18.06.2016 10:39
Ostašovská noc byla první oficiální akcí spolku. Vzhledem k tomu, že nemá žádné prostory a místní restaurace je nefunkční, pořádáme tento letní festival regionálních skupin od samého počátku na nohejbalovém hřišti v Ostašově. Tímto chceme poděkovat...

Noc kostelů 2016

08.05.2016 22:45
Letošní Noc kostelů se konala nezvykle pozdě, a to až v pátek 10. června. Duchovní a umělecké bohatství křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně přitahuje pozornost tisíců návštěvníků. Zajímavý program byl připraven ve 312...

OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI 23. dubna 2016

24.03.2016 00:38
Akce je pořádaná členy Spolku přátel Ostašova od roku 2012 a připomíná tradiční poutní slavnosti, kdy se lidé scházeli k oslavě významné církevní osobnosti. Nejde tedy o klasickou pouť s kolotoči a houpačkami. Ostašovské poutní slavnosti jsou...

Příměří je lepší než bitva

24.02.2016 13:48
Dne 15. ledna 2016 vyšel v LD článek týkající se rekonstrukce historické bitvy, kterou spolek organizuje v Ostašově od r. 2013. V článku se k tématu vyjadřoval bývalý čen spolku p. Pimek (dnes zaměstnanec spol. ARCHA13), který v něm uvedl některé...

Ostašovský masopust

18.01.2016 12:59
Čas oslav (regionálně nazývaný fašank, končiny či ostatky) označuje období od Tří králů do Popeleční středy. Název Popeleční středa pochází ze zvyklosti pálit palmy či kočičky, kdy se vzniklý popel používal při bohoslužbě. Věřící jím byli znamenáni...

Bitva v Ostašově aneb účel světí prostředky - reakce na článek uveřejněný v LD ze dne 15. 1. 2016

17.01.2016 22:36
Od roku 2011 mají členové Spolku přátel Ostašova v péči kostel sv. Vojtěcha a pořádají zde akce pro jeho záchranu (masopust, slavnosti, advent, koncerty, výstavy, divadelní představení). Mezi ty atraktivnější patří Ostašovské poutní slavnosti...

Záznamy: 41 - 50 ze 115

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>