Poděkování patří především členům spolku, kteří vracejí do Ostašova život, kulturu, tradice a získávají prostředky na opravy kostela sv. Vojtěcha, který mají v péči. Dále patří velké poděkování také všem, kteří jim pomáhají - konkrétně níže uvedeným nadacím, firmám, institucím, přátelům, sousedům - těm, kteří spolek podpořili nebo podporují v jeho aktivitách 

(jména jsou řazena abecedně):


AKCENT vokální soubor koncert v kostele (2012, Ostašovská noc (2013)
Aliquis koncerty kostel Tříkrálová sbírka, poutní slavnosti (2017, 2018)
Alexandr Kendik JUNIOR koláčky, chléb (Poutní slavnosti 2012 - 2015)
Alastair S. Edwards houslista (Masopust 2012, 2013)
ANAON, o.s. sponzorský dar 20 tis. (2013)
APPOS Liberec - Hobrlantová betlém (Výstava betlémů 2011)
AKKORDEON Orchester Advent (2016), poutní slavnosti (2017) hosté z Německa
Bartoschová Eva basistka (Masopust 2012, 2013)
Autodoprava MALEC pomoc při převozu kostelních lavic (2016)
BRADÁČOVÁ Michalea, Mgr. SČ Muzeum Liberec odborná korekce textů a část pokladů pro vydání brožury Návraty (2013), Bitva u Liberce (2013-2014)
BRESTOVANSKÝ Petr, Mgr.
SČ Muzeum Liberec
odborná korekce textů a část pokladů pro vydání brožury Bitva u Liberce, finanční podpora akce rekonstrukce bitvy u Liberce  (2013-2014)
CANTEMUS ženský pěvecký sbor (koncerty v kostele 2008 – 2016)
Capella Rederna masopust, poutní slavnosti (2017)
ČČK JAblonec n. Nisou Poutní slavnosti (2015 - 2018)
Cover Power koncert (Ostašovská noc I. + II. 2011, 2012)
Cvejn Zdeněk mše v kostele (2011 - 2016), Tříkrálová sbírka (2013 - 2018)
Čemusová Dagmar koncert v kostele (2011, 2013)
Česko-německý fond budoucnosti návštěva rodáků z Dechowa (2013, 2015, 2016)
Dotlačilová Veronika perníčky (výstava betlémů 2011, pouť 2012)
Eurovia CS, a.s. poutní slavnosti 2013
FCC Liberec, s.r.o. odvozy odpadů
Fonografik studio nahrávky a studiové zpracování Ostašovské varhany 2011, zvučení akcí 2011 - 2015
Galerie Liberec zapůjčení stojanů na výstavy (2013, 2014)
Gabrielová Milada, ak. mal. zapůjčení obrazů a výzdoba oken (kostel 2011)
GASTRON - Vaníčková Z. Poutní slavnosti (2013, 2014, 2015, 2017)
Generace gospel choir koncert v kostele (2011 - 2018)
Grizzlies koncert (Ostašovská noc II, Ostašovský podzim - 2012, Čarodějnice 2013-2014, poutní slavnosti 2017-2018)
Haidl Jiří a syn fotografie (Masopust 2012 - 2013) historický svícen, číše, lampa, kasička ze skla
HAiDL  Ladislav zapůjčení osvětlení a techniky foto-audio- video, zpracování foto - audio záznamů (2011 - 2017), oprava oltáře 2011, 2017
Hager Elektro s. r. o. Poutní slavnosti (2012, 2013)
Hák Jaroslav omítky v kostele (2012), oprava schodiště (2018)
Havelka Jan omítky v kostele (2012)
Havelková Jaroslava fotografie z akcí SPO (2012 - 2017)
Hudousek Jan, Ing. violista (Masopust 2012)
Hudousková Ivana zpěv (Masopust 2012)
Chlum Jiří varhanní koncerty a doprovod (koncerty 2011)
IG-Produktion zapůjčení techniky, zajištění hudby (2011 - 2017), skákací hrad (Ostašovská noc a slavnosti 2018)
IMSTAV a.s., Liberec pódium (Ostašovská noc 2012)
INPOS-PROJEKT s.r.o. Poutní slavnosti (2013)
JAKUB a.s. (Váňa P.) sponzorský dar (2012 - 2018)
Jaroš J. - propagace pódium (akce 2013 - 2015)
Jedličkův ústav Horáková A. betlém (Výstava betlémů 2011 - 2013)
Joneš Boris varhanní doprovod (Poutní slavnosti 2012)
Jsem z Liberce propagace akcí spolu od. r. 2017
Juráková Marcela Vitrážové svícny "andělé" (2013 - 2014) 
Jurnečka R., Mgr. R. D. liberecký arciděkan (mše v kostele)
KB Design reklama s.r.o. reklamní materiály
Klouček Pavel spolupráce – program TOULKY MINULOSTÍ - historie Ostašova, pomoc při instalaci nových světel v kostele (2012), podklad pro vystřihovánku Kostel sv. Vojtěcha (2014)
Koráb Milan kočár tažený koněm (Poutní slavnosti 2012)
Kordík Petr přeprava omítek (2012)
Kordová Pavlína KORDULA pohádky (Poutní slavnosti 2012 - 2015)
Koutský J. a  "ZNIČEHONIC" koncerty  - Noc Kostelů + Advent  (2012,2013, 2018)
Krajská vědecká knihovna Lbc Poutní slavnosti - program pro děti (2014, 2017)
Krajský úřad Liberec - záštity Ostašovské poutní slavnosti (hejtman - 2013, 2014, 2015, K. Vinklátová 2017)
Krajský úřad Liberec - fondy programy pro děti (2013, 2015)
Krabsová Aňa dekorační věnce na dveře kostela (2011 - 2014)
Kubový David elektroinstalace, rozvody, zapojení (2012)
Kvasničková J. a A. Prodej Ostašovská noc + masopust (201 - 2014)
Laser Master Ceny pro děti - vouchery- Ostašovská noc (2018)
 LESY ČR  poutní slavnosti s ukázkou bitvy u Liberce (2013, 2015, 2016)
MAILBOX.DE zprostředkování zásilek z Německa

Město Lbc - opravy

renovace vchodových dveří, oprava věže + nový kříž a makovice, elektrické hodiny do věže, dveře do sakristie, výmalba (kostel sv. Vojtěcha 2012 - 2016), schody a oprava sakristie, schody na kúr (2017)

Město Lbc - záštity Ostašovské poutní slavnosti (I. Langr 2016, K Hrbková 2017 a 2018)
Fondy města Liberec podpora části akcí z kult. a vzděl. fondu města (2011-2017)
Macháček Vlastimil dudák (Masopust 2012, 2013)
Matějková Mirka věnovala obrázky do kostela
Marek Martin terénní úpravy park (2013)
MELICHAR s.r.o. Poutní slavnosti (2013), terénní úpravy park (2013)
Městská POLICIE Liberec ostraha na akcích
Moravcová Radka houslistka (Masopust 2012, 2013)
MOCCA Liberec Poutní slavnosti, Ostašovská noc, dětský kaneval (2014 - 2018)
Mrhalová Erika Toulky minulostí (2012), Masopust, dobová bitva (2013-2017)
Mrhal Miroslav omítky v kostele, akce SPO (2011 - 2013), dobová bitva (2013 - 2017)
MŠ Ostašov spolupráce při některých projektech (Výstava betlémů, Den matek, vánoční trhy)
Musica Viva koncert v kostele (2012 - 2016)
Nadace ČEZ oprava kostelních lavic (2016)
Nadace OF sanace vnitřních omítek v kostele (2012), oprava kostelních hodin (2013), oprava lavic (2016) oprava kúr (2018)
Nadace Globus fitnes prvky do parku (2017)
NADACE Preciosa

osvětlení v kostele sv. Vojtěcha (2012), oprava původního lustru (2013),pořízení kopií původní  křížové cesty (2015), oprava kostelních lavic (2016) oprava spodní části oltáře (2017)

NADACE Škola hrou Adventní koncerty, betlémy, Den Matek (2012 - 2014)
manž. Neumannovi vřelé přivítání a bohaté pohoštění při masopustu (2012 - 2018)
Neumann Milan sanace omítek  v kostele (2012), pomoc při organizaci akcí (2013 - 2017)
Neumannová Pavla pomoc při organizaci akcí (2013 - 2017)
NÁHODNÉ SETKÁNÍ poutní slavnosti (2013, 2014)
NOVÁKOVÁ Jaroslava fotografování, perníčky a jiné pochutiny :-), fotografie - průběžně
Nývltová Jaroslava fotografie (výstava v kostele 2012)
Párysová Věra  zpěv, kytara, flétna (Výstava betlémů, masopust, koncerty kostel 2011-2017)
Párys František maska kobyly (Masopust 2012, 2013)
Pekařství Jahůdka s.r.o. koláčky (Poutní slavnosti 2012)
Pešek Jan Fotografie z akcí (2013, 2014)
Pivovar Svijany stoly, stánky, občerstvení na akce SPO (2012-2018)
Posaunenchor (DE) koncert v kostele (2011)
Pospíšil Michael zpěv rorátů (advent 2013)
Poupová Bára prodej (Ostašovská noc 2011, 2012), masky (Masopust 2012), dětský karneval (2017-2018)
manž. Rjabcovi  vřelé přivítání a bohaté pohoštění při masopustu (2014 - 2018)
Roubíček  Aleš    Zpěvák (Masopust 2012)
Rozsypal Petr keramika (výstava betlémů 2011)
SDH Karlinky spolupráce při zajištění bezpečnosti při konání akcí
SDH Machnín spolupráce při zajištění bezpečnosti při konání akcí
Severočeské muzeum v Liberci Poutní slavnosti 2016 - 2018 - dobový stan
Smolná Jana, Ing. keramika (výstava betlémů 2011, 2012, pouť 2012)
SOMACH, z.s. (Porš M.) pomoc při zajištění akcí (2014 - 2018)
SPOJÁČEK divadlo pro děti poutní slavnosti (2013)
Srp Daniel Masopust, Slavnosti (2013)
Starý Radek zpěv, kytara (Masopust 2012)
Střední UP škola výstava fotografií v kostele (2011) 
Svatoš  doprovod na harmomium (mše 2017)
Svoboda Jakub a Lukáš pomocní práce - omítky kostel, akce SPO (2011 - 2015)
Svobodová Miroslava Vánoční dekorace z vosku (2012)
Šabaka Petr moderování akcí, mše, sváteční slovo (2014 - 2018)
Štěpnička S. flašinet masopust a slavnosti (2017- 2018)
Tomíček Luboš dar - úklidové prostředky (2012)
Toufar CK, s.r.o sponzorský dar (2013)
TJ Sokol Ostašov poskytnutí hřiště a zázemí (Ostašovská noc 2011 - 2018), zapůjčení kronik a historických dokumentů v rámci programu Toulky minulostí
URBAN Mirosl. řeznictví Masopust, slavnosti (2015 - 2018)
manž. Urbanovi vřelé přijetí, pohoštění masopust 2014 - 2018
VÁVRA Marek - Frýdlantský pivovar Masopust, Ostašov - Dechow (2017)
VELE Luděk zpěv (Poutní slavnosti 2012)
Velová Adéla zpěv (Poutní slavnosti 2012)
VELE Robin Letáčky tis (2014)
Villanella – Párysová Fr.  taneční soubor (Masopust, Poutní slavnosti 2012, 2015, 2017)
VLK Vladimír Výstava obrazů v kostele (2013)
VLKOVÁ M. pomoc při akcích (2014 - 2017)
Vojenské dobrovolné spolky Česká Lípa, Jeseník (poutní slavnosti 2016 -2017)
Water RESCUE Liberec o.s. Poutní slavnosti a bitva (2013)
Wachtel Jürgen, Wachtel Kärsten, Frau Wachtel (Dechow) finanční dary na opravu kostela (2012, 2017)
Weissová Daniela zpěv (Masopust 2012)
Wimmer Bohumil zápůjčka  - harmonium (2012 - 2016)
Wildner Martin zapůjčení techniky (Ostašovská noc 2011)
ZŠ Ostašov  zázemí při konání akcí, spolupráce při některých projektech, zapůjčení kronik a historických dokumentů
ZUŠ Liberec zapůjčení stojanů na výstavy (2013)
Ženíšek Jan pomocné práce - omítky v kostele (2012)
Žižka Jiří, Ing. vypracování technické zprávy o stavu kostela (2011), přednášky o cestování (2014-2018), "Grillman" :-)
Žižková Jana

dar na činnost (2012, 2013, 2014, 2018) 

podpora části akcí z kult. a vzděl.  fondu města (2011-2014)

POKUD JSME NA NĚKOHO ZAPOMNĚLI - VELMI SE OMLOUVÁME A PROSÍME O ZASLÁNÍ INFORMACÍ K DOPLNĚNÍ NA NÍŽE UVEDENÝ EMAIL: sp.ostasov@seznam.cz


Speciální  poděkování :

Paní Hylákové, Peštové i dalším občanům za svolení nahrát jejich vzpomínky a za poskytnutí starých fotografií i materiálů. Mgr. Evě Slovákové, Líbě Barbuliové, Erice Mrhalové, rodině Novákových, Evě Horváthové, panu Maiovi, Chalupovi, Kloučkovi, potomkům pana K. Wachtela a občanům obce Dechow (DE) a dalším za spolupráci a poskytnutí starých fotografií, kronik nebo dokumentů – vše na podporu našeho projektu „Toulky minulostí“