Tříkrálová sbírka

     

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR celostátně od roku 2001. Koledující skupinky tří králů můžete potkávat nejvíce kolem 6. ledna, jak putují dům od domu, přináší lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a přitom prosí o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem. Tříkrálová sbírka je také největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz zůstává 65% místní Charitě, 15% využije na své projekty diecézní Charita, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a zákonných 5% na režii sbírky.

Spolek přátel Ostašova z výtěžku podporuje dloihodobě Hospoc sv. Zdislavy. Letošní výsledky sbírky v Ostašově a Karlinkách (výtěžek posíláme na účet Hospicu sv. Zdislavy), jména jsou s chybami, správně má být a děkujeme za pomoc paní Bekové, Péryové, panu Cvejnovi a hlavně dětem, které zpívaly koledy: