Tříkrálová sbírka

     

Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR celostátně od roku 2001. Koledující skupinky tří králů můžete v Ostašově a Karlinkách potkávat od roku 2013, vždy začátkem ledna. Putují dům od domu, přináší lidem radostné poselství o narození Jezulátka a přitom prosí o dar na pomoc potřebným v nouzi. Koledníci vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěné kasičky s logem České charity, dárci je často potěší i drobnou pozorností – teplým čajem, cukříky a jinými pamlsky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR. V Ostašově bývá sbírka zakončena koncertem v Kostele sv. Vojtěcha. Během koncertu je možné ještě přispět do kasiček České charity. Ty poté putují do centra, odkud jsou příspěvky rozselány potřebným.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz zůstává 65% místní Charitě, 15% využije na své projekty diecézní Charita, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a zákonných 5% na režii sbírky.

Spolek přátel Ostašova z výtěžku dlouhodobě podporuje  Hospic sv. Zdislavy. Za organizaci sbírky děkujeme především paní Bekové, Péryové, panu Cvejnovi a hlavně dětem.

Fotografie najdete v příslušném roce v GALERII