TOULKY MINULOSTÍ

Od počátku vzniku spolku se snažíme podrobněji zmapovat historii území Horní Suché, Ostašova, Karlinek i Karlova a oživit také staré místní zvyky i tradice. Jakékoliv zaznamenané vzpomínky, získané informace, fotografie, kroniky i jiné materiály týkající se zmíněného území nám mohou přiblížit dávné příběhy i zvyky místních obyvatel - našich předků či dokonce příbuzných. Tak se například již podařilo najít starousedlíky v Německé obci Dechow, upozornit na Bitvu u Liberce, získat dokumenty a mapky,informace o významných stavbách či událostech Ostašova a jeho okolí.

ZAPOJTE sedo projetku a sdělte nám NOVÉ INFORMACE, nebo poskytněte kopie či sken STARÝCH FOTOGRAFIÍ, POHLEDŮ nebo jiných DOKUMENTŮ mapující historii tohoto území. V případě zájmu se s námi spojte na uvedených KONTAKTECH Všem, kteří nám již pomohli nebo pomáhají při získávání podkladů velmi děkujeme!

V současné době nám známé informace z historie uvedených částí Liberce jsou uvedeny pod jednolivými záložkami vlevo nebo pod níže uvedenými odkazy:

 

OSTAŠOV A HORNÍ SUCHÁ

Bitva u Liberce - Sedmiletá válka

Větrný mlýn "Berzdorf"

1. světová válka- zajatecký tábor

Tajemná vila u letiště

Automobilka R.A.F - slévárna LIAZ

Letiště Liberec

TJ Sokol Ostašov

 

KARLINKY

KARLOV

Staré mapy, dokumenty a fotografie najdete zde