OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI

Slavnosti připomínají tradiční poutní slavnosti, kdy se lidé scházeli k oslavě významné církevní osobnosti. Ostašovské slavnosti jsou pořádány ke cti sv. Vojtěcha, kterému je zasvěcen místní kostel (v péči spolku od r. 2011) během víkendu, který je nejblíže dni, kdy Vojtěch slaví svůj svátek (23. duben). 

Po slavnostním zahájení je sloužena sváteční mše, poté probíhá v kostele a přilehlém parku bohatý kulturní program - hudební i taneční vystoupení, výstavy, přednášky apod. Pro děti je připravena pohádka, soutěže a hry. Nabízeno je občerstvení v podobě domácích koláčů, guláše nebo grilovaných klobás od místního řezníka. Najdete zde také upomínkové předměty vyrobené členy spolku, dětmi ze školy nebo lidmi z chráněných dílen. 

Pevně daným bodem programu se stala připomínka historické události "bitvy u Liberce", která patří mezi významnější střety Sedmileté války a odehrála se v Ostašově a blízkém okolí 21. dubna roku 1757. Akce probíhá za účasti dobrovolných vojenských spolků z Čech, Německa i Polska a součástí slavností se  stala proto, že má přímou spojitost se stavbou svatostánku. Za utrpení spojená s touto válkou dostali totiž místní občané finanční odškodnění a peníze použili na stavbu dřevěné kaple, která byla později přestavěna na zděný kostel k němuž se dnešní slavnosti váží. 

Vzhledem k tomu, že je výtěžek z akcí spolku určen na opravy kostela - může mít dávný příběh pokračování. Díky bitvě byl kostel postaven, díky připomínce bitvy a oživení tradice poutních slavností může být opravován. 

V roce 2020 a 2021 se Ostašovské poutní slavnosti nekonaly z důvodu celostátních opatření proti šíření viru Covid19. Od roku 2022 jsou slavnosti pořádány v komornější verzi.

27. DUBNA 2019, POUTNÍ SLAVNOSTI VIII. ročník, BITVA U LIBERCE - VII. ROČNÍK

21. DUBNA 2018, POUTNÍ SLAVNOSTI VII. ročník, BITVA U LIBERCE - VI. ROČNÍK
 
22. DUBNA 2017, POUTNÍ SLAVNOSTI VI. ročník, BITVA U LIBERCE - V. ROČNÍK
 

 

23. DUBNA 2016, POUTNÍ SLAVNOSTI V. ročník, BITVA U LIBERCE - IV. ROČNÍK

 

25. DUBNA 2015, POUTNÍ SLAVNOSTI IV. ročník, BITVA U LIBERCE - III. ROČNÍK

20. duben - ROK 2013,OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI  - II. ročník, UKÁZKA BITVY U LIBERCE - I. ROČNÍK

brožura o bitvě ke stažení ZDE
video z ukázky Bitvy u Liberce z r. 2013 najdete ZDE 

24. duben - ROK 2012, OSTAŠOVSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI  - I. ročník

hostem sólista ND Luděk VELE