KARLOV

1787 – 2013

Osada Karlov byla založena v roce 1787 na pozemcích machnínského dvora a pojmenování získala po právě zesnulém Karlu Clamovi.

V roce 1876 vznikl mezi obyvateli spolek Osterverein (Velikonoční spolek) a dále zde fungoval spolek textilních dělníků. V roce 1844 byla vybudována Mimoňská ulice (Karlov tvoří pouze dvě základní ulice - Českolipská a Mimoňská).

Karlovem prochází železniční trať Liberec-Česká Lípa. Obec získala nádraží v roce 1900. Na této trase, ve vedlejší obci Kryštofovo údolí se nalézá Novinský viadukt, překlenující břehy řeky Rokytky (postaven v letech 1898-1900, 230m dlouhý a mající 14 oblouků ve výšce 29 m). Tento viadukt je vyhledáván mnohými filmaři a železniční spojení Liberec-Kryštofovo údolí-Novina je také velmi oblíbené turisty. V roce 1850 byl Karlov připojen k Machnínu a k datu  1. 7. 1980 pak k Liberci jako jeho XXXV část.

Za první republiky zde byly provozovány dva hostince pod názvy Hübner a Schöne Aussicht (Krásná vyhlídka). V Karlově se nikdy v historii nenacházel žádný průmysl. Rozvod vody byl vybudován v letech 1925-1927. Vývoj obyvatel měl od prvního sčítání v r. 1869 sestupnou tendenci. Po II. světové válce klesl počet téměř o polovinu a nejméně obyvatel v Karlově v roce 1991. Od té doby ale počet obyvatel opět vzrůstá s moderním trendem stěhování se z center měst na jejich okraj a touhou po klidném bydlení.

V roce 1972 byla na území Karlova vyhlášena národní přírodní rezervace Karlovské bučiny (Národní přírodní rezervace Karlovské bučiny, výnos MK ČSR č. 18.078 / 72 ze dne 29. 12., 1972 – zvláště chráněné území). Ta se rozkládá na severních svazích Ještědského hřbetu. Její výměra je 43, 78 ha. Kromě běžných lesních bylin a stromů zde roste několik cenných rostlin (Lilium martagon, Arum maculatu, Cephalanthera rubra, Corallorhiza trifidaEpipactis microphylla).

Dopravní spojení do Karlova je zajišťováno autobusem městské hromadné dopravy č. 16 a vlakem na již zmíněné trase Liberec-Česká Lípa.

 

Vytvořeno:  27. 7. 2011.

Podklady:    Wikipedie

studentské stránky o hotelnictví a cestovním ruchu

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Liberec

 Archivní materiály a dokumenty poskytnuté místními občany

Zpracovala: P. Haidlová