Co mi vyprávěla babička...

Jedná se o podprojekt "Toulek minulostí". Spolek přátel Ostašova zde úzce spolupracuje s dětmi a učiteli z místní základní školy. Děti samy pátrají po minulostí Ostašova, navštěvují starousedlíky, zjišťují nové informace o Ostašově a okolí také od svých příbuzných nebo rodičů. Sbírají jejich paměti případně fotografie a jiné dokumenty.

Děti jsou zapojeny i do partnerství  "Ostašov zdraví Dechow", kde  jsou seznamovány s tím, jak byla navázána spolupráce s občany Dechowa (jedná se o vesničku na severu Německa, kam po r. 1945 odešlo 40 rodin z Ostašova a Karlinek. Dnes zde žijí bývalí "Ostašováci" pan Karl Wachtel, Kurt Demuth a jejich potomci).

Počátkem října 2013 navštívili zástupci Dechowa Ostašov a staly se hosty besedy s veřejností a dětmi:

Fotografie z této akce najdete v  GALERII 

Na besedě pokládaly děti Dechowákům otázky týkající se jejich dětství a vzpomínek nebo vzpomínek jejich rodičů, které mají spojené s Ostašovem. Syn kronikáře Dechowa - pana Karla Wachtela (který ve své první kronice zmiňuje odchod Ostašováků a popisuje v ní také těžké začátky v Dechowě), předal dětem dárky a dva díly Kroniky psané jeho otcem. Děti pak předaly synovi pana Wachtela dopis, který pro něj samy napsaly v němčině. 

Výstupem podprojektu "Co mi vyprávěla babička" bude brožura vydaná Základní školou Ostašov, Spolkem přátel Ostašova, fotografiea jiná dokumentace.  Děti osloví dopisem psaným v němčině pana Karla Wachtela, ve kterém budou reagovat na jeho zápisky, kde líčí příhody, jež zažíval v dětství právě v Ostašově a blízkém okolí. Dopisy budou předány během besedy ve škole potomkům pana Wachtela.

Dojde zároveň k propojení mezi starousedlíky a novousedlíky, navázání nových kontaktů a přátelství. Děti jsou také přímo kontaktovány s příběhy, které sebou přinesla válka a odsun obyvatel z pohraničí...