ER Nisa 2013 - Oživování tradic

Projekt proběhl v rámci "Programu Ziel 3/CII na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Svobodnym státem Sasko a Českou Republikou". Z uvedených akcí byla pořízena dokumentace a probíhaly za účasti partnerského sdružení Oberlausitzer Kunstverein eV. Spolek přátel Ostašova na tento projekt nazvaný "Oživování Tradic a kulturního dědictví v Euroregionu Nisa" získal prostředky na částečné pokrytí akcí:

  1. Ostašovský masopust  / 23. 02. 2013
  2. Ostašovské poutní slavnosti s ukázkou Bitvy u Liberce / 20. 04. 2013
  3. Mezinárodní výstava obrazů  / 10. 05. 2013
  4. Umístění 8 tabulí upozorňujících na zajímavá místa, události a přírodu Ostašova

Kromě návštěvy výše uedených akcí byla s partnery ze sdružení Oberlausitzer Kunstverein eV. uspořádána výstava obrazů v kostele sv. Vojtěcha. Vernisáž byla zahájena slavnostním koncertem, poté byla představena jednotlivá díla a umělci, po koncertě bylo nabízeno občerstvení. Výstava trvala měsíc a díla bylo možno shlédnout každou sobotu a neděli od 14 do 17 hodin. Umělci ze sdružení Oberlausitzer Kunstverein eV. jsou po ukočení projektu dál našimi partnery i přáteli. Během předchozích akcí, kdy byli ubytování v centru Liberce, je velmi inspirovala část Lidových sadů, okolí muzea i Benešovo náměstí s radnicí a namalovali více než 30 nových obrazů s touto tematikou. Společně jsme tak pokračovali v projektu uspořádáním další výstavy, tentokrát v prostorách Galerie U Rytíře v historické radnici.

Výstupem projektu jsou trojjazyčné brožury (CZ, DE, PL) nazvané "OSTAŠOVSKÝ MASOPUST" a "BITVA U LIBERCE", dále letáky a trojjazyčné informační tabule připomínající tradice a zajímavá místa v Ostašově a jeho okolí.

 

Trojjazyčné brožury MASOPUST a BITVA U LIBERCE (kliknutím na obrázek je možné stáhnout brožuru ve formátu pdf):

        

 
INFO TABULE - 8 zastavení:

Informace o události proběhly tiskem  a také formou zprávy v regionální televizi RTM+

Fotografie z akce najdete v GALERII