Nový územní plán města Liberce

Projekt přispěl na zajištění a organizaci setkání občanů nad otázkami a problémy, které pro ně návrh nového územního plánu města Liberce (dále jen "ÚP") představuje. Místní idé se zajímají o své okolí a pečují o prostředí, ve kterém žijí. Sběrnou obvodovou komunikaci, která je v novém návrhu ÚP plánována, vnímají jako silnici propojující obchodní centra sever a jih; tedy jako komunikaci, která zatíží lokalitu nejen škodlivými výpary, prachem a vibracemi, ale především hlukem z projíždějících osobních i nákladních aut. Výstavbou komunikace je navíc podmíněno rozšíření průmyslové zóny v Ostašově. Proti komunikaci i změnám navrhovaným v části Ostašov i Karlinky, které mění krajinný ráz a výrazně zhorší kvalitu života místních obyvatel, proto podali námitky. 

Nejen obyvatelé čtvrtí dotčených navrhovanou změnou, ale i občané z jiných částí Liberce žádají, aby bylo upuštěno od záměru rozšíření průmyslových ploch v Ostašově i od výstavby sběrné komunikace, která jej podmiňuje. Text námitek včetně odůvodnění je možné stáhnout ve formátu pdf: ZDE  (text námitek k návrhu ÚP podepsalo 838  občanů, ke konceptu 1.137 občanů).

V červnu 2012 byl ve spolupráci s občany Machnína uspořádán pochod proti zónám, který zúčastněným přiblížil danou problematiku a vedl místy, která mají být nejvíce dotčena navrhovanými změnami. Dále došlo k několika dalším setkáním a účasti na veřejných projednáních. 

Volební období 2014 - 2018  | Stále probíhá schvalování návrhu, ve kterém došlo po volbách k několika změnám, hrozba výstavby komunikace bez řádného odůvodnění však nadále trvá, plochy pro rozšíření výroby se zmenšily. 

Volební období 2018 - 2022   |   Prioritou vládnoucí kolaice je návrat k původnímu návrhu - tedy rozšíření výrobních ploch v původní variantě tj. na mnohem větší plochy, trvá také nárůst nákladní dopravy spojený s budováním příjezdové komunikace (a zároveň propojovací silnice mezi zónami jih a sever) přes Františkov do brownfieldu bývalé slévárny. Je založen spolek, který sepisuje petici proti tomuto návrhu.___________________________________________________________________________________________________________________

zprávy nebo reportáže týkající se dané problematiky:

viz. odkaz na pořad ČT NEDEJ SE "Boj o půdu" nebo články vztahující se k této problematice:

02. 06. 2015 - Obyvatelé Ostašova diskutovali s vedením města o plánované sběrné komunikaci a plochách pro průmyslovou výrobu

O2.05. 2015 - Nový územní plán by měl být o půl roku dříve, než bylo avizováno

03. 12. 2013 - V Ostašově se lidem nelíbí, že radnice řeší jejich námitky tajně

25. 11. 2013 - Kam s investory? V Liberci zatím tápají

22. 11. 2013 - Lidé jsou v šoku. Město řeší jejich námitky tajně

10. 06. 2013 - Nový územní plán: dopis architekta Kousala libereckým zastupitelům

31. 05. 2013 - Továrny tu nechceme. vzkazuje Ostašov Liberci

17. 04. 2013 - Lidé v libereckém Ostašově nevzdávají boj proti nové průmyslové zóně

10. 04. 2013 - Potřebujeme chodníky, nechceme haly a průmyslovou zónu

05. 04. 2013 - Lidé protestují proti nové tváři Liberce. Sepsali přes tisíc námitek

23. 03. 2013 - Prodej letiště

20. 03. 2013 - Veřejné debaty k územnímu plánu

29. 12. 2012 - Aktualizace strategie rozvoje města

26. 06. 2012 - Klub zastupitělů ČSSD je proti výstavbě průmyslových zón v Ostašově

04. 06. 2012 - STOP průmyslovým zónám v Liberci Ostašově a Machníně

04. 06. 2012 - Děláte z nás hnojník Liberce!

02. 06. 2012 - Potřebujeme jiné věci než haly

31. 06. 2012 - Pochodem budeme protestovat...

26. 04. 2012 - Připravovaný ÚP je založen na neodůvodněných číslech

26. 04. 2012 - Firma nabízí postavit továrny na klíč, pozemky má skoupené

15. 04. 2012 - Žijeme tu v přírodě, novou silnici nechceme

20. 01. 2012 - Nedělejte z naší čtvrti smetiště

19. 01. 2012 - Veřejně projednání NÚPML

12. 01. 2012 - K NÚPML bylo posláno 1 300 připomínek

10. 11. 2011 - Územní plán a připomínky

10. 05. 2011 - Námitky ke konceptu NÚPML

12. 04. 2011 - Projednávání NÚPML v Ostašovské škole


Anketa

Jednou z možností jak se bránit proti stavbě další zóny v Ostašově a tomu, že okrajové části jsou opomíjeny a chybí zde chodníky, kanalizace apod. - je jejich OSAMOSTATNĚNÍ. Byli byste pro případné osamostatnění částí Ostašov, Horní Suchá a Karlinky?

ANO (857)
43%

NE (1 066)
53%

NEVÍM (40)
2%

JE MI TO JEDNO (38)
2%

Celkový počet hlasů: 2001