Kostel sv. Vojtěcha

Zděný kostel stojí od roku 1833 na místě původně dřevěné kaple. Dle přání majitele panství Kristiána Kryštofa Clam-Gallase byl jeho stavbou pověřen inženýr F. Effenberger. V upomínku na Sedmiletou válku byly původně nad vchodem do kostela zazděny dvě dělové koule, později při rekonstrukci odstraněné. Kostel sice není nijak výrazný, přesto však, díky své poloze přímo u hlavní silnice na Ostašov, jistě upoutá pozornost.

Informace týkající se historie kostela najdete ZDE, ostašovské varhany, více informací ZDE, Patronem kostela je sv. Vojtěch, více informací o jeho životě najdete ZDE, Navštivte Ostašovské poutní slavnosti - více se dozvíte ZDE

Lokalita: Liberec, Křížanská ulice, církev: římskokatolická

 


SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA a Kostel sv. Vojtěcha

Kostel je od srpna r. 2011 v péči SPOLKU PŘÁTEL OSTAŠOVA, jehož členové se podle svých možností snaží dokumentovat jeho historii a zajišťovat údržbu i potřebné opravy. V dnešní době je největším problémem získat na opravy dostatek finančních prostředků, proto jsou oslovovány různé nadace i soukromé firmy nebo využívány dotační programy. Pro záchranu a zviditelnění kostela jsou zároveň pořádány benefiční koncerty, výstavy nebo divadelní představení.

Snahou členů spolku od samého začátku je zachovat co nejvíce původních prvků a materiálů, které byly na stavbu kostela nebo výrobu inventáře použity. Mezi finančně méně náročné opravy patřila v roce 2011 renovace a oprava věčného světla i rekonstrukce části osvětlení původního oltáře, které byly zajištěny díky dobrovolné, ale zároveň odborné práci členů spolku. 

V roce 2012 byly v kostele provedeny opravy většího rozsahu. Mezi ně patřila částečná sanace vnitřních omítek, kterou bylo možné zajistit díky příspěvku Nadace OF. Zde je třeba zmínit, že pod původní vrstvou zdiva byly nalezeny 4 původní výklenky (niky), z nichž byly dva obnoveny.  Zároveň se v rámci této opravy instalovaly nové rozvody elektřiny. Po nanesení omítek bylo zabudováno a zprovozněno i nové osvětlení. Dobové lampy byly pořízeny z daru Nadace Preciosa, na zakoupení potřebných kabelů a dalšího materiálu se podílely soukromé osoby, místní živnostníci a firmy.  V tomto roce majitel objektu přislíbil zčásti uhradit ještě náklady na opravu a renovaci vchodových dveří. Materiál, pomocné i odborné práce zajistili opět členové spolku, místní odborníci a řemeslníci. I zde se k radosti všech podařilo zachovat téměř 90 % původních materiálů (dřevo, kování).

Práce pokračovaly v roce  2013 renovací a opravou naddveřní části vchodových dveří. Součástí inventáře, který převzali členové spolku, se stal i původní lustr, který byl nalezen na půdě kostela ve velmi zbídačeném stavu. Díky snaze zachovat co nejvíce původních prvků a tím tedy uvést i nalezený lustr do předchozího stavu byla oslovena Nadace Preciosa, která se rozhodla věnovat prostředky na jeho renovaci. Odborné práce provedly žákyně ZUŠ v Kamenickém Šenově pod vedení pana prof. Siebera, instalaci, převozy apod. zajišťovali členové spolku a místní odborníci. V roce 2013 byly pak ještě započaty práce na renovaci a opravě kostelních hodin resp. původního hodinového stroje, k němuž byly pořízeny nové ciferníky - finančně podpořila Nadace OF. Odborné práce provedl p. Tomislav Plzenský.

V roce 2014 byly zahájeny práce na opravě kostelní věžičky. Ta byla nově oplechována a opatřena krytinou z břidlice, do které byly usazeny kopie původních ciferníků. Během oprav byla na špičku věže umístěna nově vyrobená makovice a kříž (oba prvky spadly v devadesátých letech, obsah makovice byl po nalezení otevřen, zdokumentován a umístěn v muzeu). Původní makovice a kříž ale již nikdy nebyly vráceny zpět. Do nové makovice byly umístěny dobové dokumenty a předměty (kronika spolku, školy, brožurky, noviny, fotografie, mince, mobilní telefon, skeněná mince a další).

V roce 2015 byla během poutních slavností uspořádána vernisáž stálé výstavy kopií původní křížové cesty, která byla vytvořena tzv. technikou "podmalba na skle". Do kostela se při této příležitosti vrátilo i opravené harmonium. Slavnostně byly také uvedeny do chodu opravené hodiny.

V roce 2016 byly opraveny původní kostelní lavice, pořízeny nové parapety do nik (nově obnovených výklenků objevených pod starou omítkou), vymalován kostel, vyrobeny byly nové dveře a schody do sakristie, opraven byl zhroucený stupínek před oltářem.

V roce 2017 proběhlo zaměření střechy, které je nutným podkladem pro zpracování cenové nabídky na výměnu střešní krytiny.

V roce 2018 bylo opraveno schodiště na kúr včetně opravy zdi. Za účasti místních občanů i architektů vznikla studie na revitalizaci centra Ostašova "Místo kde žiju", která je podkladem pro získání podpory na její realizaci.

V roce 2019 byl proveden průzkum stavu střechy a dřevěných částí. Ve velmi špatném stavu je několik trámů a připravuje se jejich výměna. Realizace I. etapy revitalizace centra podle studie "Místo kde žiju" byla přihlášena do participativního rozpočtu města Liberec. Neodstala se však mezi vybrané projekty. Projekt chce spolek přihlásit v dalším roce.

Od roku 2020 je plánována oprava trámů, půdy a střechy.