OSTAŠOV a DECHOW

V roce 2011 byl zahájen projekt "Toulky minulostí", jehož cílem je získávání informací z historie Ostašova a blízkého okolí. Dochází k setkáním s občany - převážně starousedlíky, kdy společně hledáme staré fotografie, mapy, souvislosti... vyprávíme příběhy a získáváme zapomenuté nebo nové informace o dané okalitě území i lidech, kteří v něm žili nebo žijí. 

Hned po zahájení projektu získal spolek informaci, že z Ostašova v roce 1945 odešlo 40 rodin (108 osob) do oblasti Mecklenburgu - vesničky zvané DECHOW. Za účelem ověření této skutečnosti, bylo kontaktováno místní občanské sdružení, které potvrdilo, že v Dechowě dosud žijí bývalí "Ostašováci" pan Karl Wachtel a Demuth Kurt, kteří  si Ostašov, jeho okolí i cestu z Ostašova do Dechowa pamatují.  

Při hledání původních obyvatel byla zveřejněna zpráva v německých novinách, netrvalo dlouho a přišla první reakce z Dechowa:

Vážený pane Haidl, počátkem nového roku bych chtěl Vás, Vaši rodinu a všechny členy Vašeho sdružení pozdravit a popřát zdravý a bohatý rok 2012. Současně mám upřimnou potřebu Vám za obsah Vašeho e-mailu poděkovat. Ani neuvěříte, jak mě vaše řádky ale hlavně Vaše prosba dojaly, neboť Ostašov/Berzdorf a můj život tam je spojen s mnoha vzpomínkami. Dnes odpovím pouze krátce, ale slibuji se co nejdříve ozvat a mnohem obšírněji s Vámi diskutovat. Nejprve Vám chci zaslat Dechowskou kroniku. Prosím o Vaši plnou adresu.

Zůstávám se srdečným pozdravem,Váš Karl Wachtel

Po několika zprávách mezi rodáky a spolkem následovalo pozvání do Dechowa, které vybraní zástupci spolku přijali s nadšením a v září roku 2012 Dechow navštívili. Během návštěvy získali nejen nové podklady a informace do projektu "Toulky minulostí", ale našli zde také nové přátele. Navázána byla zároveň dlouhodobá spolupráce s Občanským sdružením působívcm v Dechowě.

__________________________________________________________________________________________________________________

Dechow - odkaz na webové stránky DECHOWA najdete ZDE

Ostašovácí v Dechowě 2014

____________________________________________________________________

pan Karl Wachtel

Dne 5. ledna 2015 zemřel rodák z Ostašova pan Karl Wachtel. 

Místní kronikář a žák zdejší školy. Rodina se v roce 1945 odstěhovala do obce na severu Německa zvané DECHOW. S občany Dechowa, především s potomky pana Wachtela a panem Kurtem Demuthem (také rodák z Ostašova) udržuje Spolek přátel Ostašova velmi přátelské vztahy. Náávštěva Dechowa 2014 - poslední setkání s Karlem Wachtelem. Prohlíželi jsme si staré fotografie, zazpívali české písničky. Vzpomínky zůstanou a jsou velmi hezké... 

 

Dechowáci v Ostašově 2019

V roce 2020 se nemohla návštěva uskutečnit s ohledem na opatření spojená s pandemií COVID-19.

_____________________________________________________________________________________________________________________

DECHOW, minulost a současnost:

Pokud hledáte idylické místo, musíte navštívit Dechow. Najdete zde krásné louky, lesy, pastviny, jezera a malé bažiny, doškové střechy a památkově chráněná stavení z glazovaných vypálených cihel. Blízké jezero Schaalsee patří k územím chráněným mezinárodní organizací Unesco a chybí zde jen čáp, který letos sice přiletěl, ale neuhnízdil se a „Dechowanům“ tady schází. Obec leží jeden kilometr od silnice B 208, která vede mezi Gadebuší a Ratzeburgem na jižním břehu Roeggelinského jezera.

Těžká minulost

Místo si prošlo velice obtížnou historií. První zmínka je z roku 1194 a až do roku 1945 patřil Dechow k Lauenburgu. Obec byla několikrát prodána a měnila často svého majitele. Po válce se vesnička DECHOW dostala do anglické zóny a ze strategických důvodů byla na podzim roku 1945 na základě Barber- Ljaščenkovy dohody z 13. listopadu 1945 v rámci výměny oblastí zahrnuta do oblasti Mecklenburgu, která již patřila do sovětské zóny.

Obyvatelé, kteří nechtěli zůstat v této zóně, raději dobrovolně odešli. Existují různé informace o počtu odchozích - jeden pramen uvádí, že ze 1.237 osob zůstalo 120 nadále ve vsi a druhý pramen, že zůstala 1 rodina a 1 stará žena. V roce 1945 byl Dechow velmi bohatou obcí, protože se ve statistice uvádí, že se odsud stěhovalo 1.130 krav, 306 koní, 406 ovcí a 554 prasat. Přesídlení začalo 27. listopadu 1945 a trvalo pouhé 3 dny.

Tou dobou řešili podobnou otázku někteří obyvatelé dnešního Ostašova, kteří se po válce rozhodli dobrovolně opustit rodnou obec a odejít do Německa. Po nekonečně dlouhém pochodu se nakonec nastěhovali do osiřelých, prázdných domů právě v Dechowě. Jednalo se asi o 40 rodin. Zdejší domy byly zdemolovány, protože původní majitelé odnesli, co zvládli a ve své zoufalosti pak spoustu věcí záměrně poškodili nebo zničili. „Ostašováci“ si domy postupně opravili a okolí zvelebili.

Dnešek

Dechow je mladá ves. Poválečný exodus totiž způsobil, že v obci nezůstaly žádné rodiny s tradicí a dnes zde žijí vlastně jen dvě generace nově příchozích obyvatel.

Veškeré snahy a plány se proto soustředí na budování infrastruktury sloužící mladým lidem. Byla založena lesní školka pro děti, mladý hasičský sbor, pravidelně sem také přijíždí pojízdná knihovna. Stěhují se sem také další mladí lidé, kteří hledají domov v krásné přírodě.

Po novodobých změnách v Německu se objevily problémy, které se váží k roku 1945. Nejsou totiž vyjasněny majetkové poměry a před očima se bortí mnohé domy, o které se nikdo nestará. Situace se vyhrotila v roce 2000 při oslavě Silvestra. Lidé se totiž rozhodli zrekonstruovat zchátralý sál šenkovny z roku 1896. Obecní úřad koupil starou hospodu s tím, že bude zrenovována, ale našlo se pár těch, kteří s tím nesouhlasili. Přesto byla budova v průběhu 2 let za pomoci mnoha dobrovolníků zrekonstruována a tento počin nakonec posílil i jednotu celé vesnice.

V zrenovované budově sídlí nyní starosta a sál je využíván k různým zasedáním, kde se řeší záležitosti běžného života obce. Z místní hospody se tak stal Obecní kulturní dům a jsou zde pořádány různé akce a koncerty. Vzniklo tu také centrum – Natura 2000, zabývající se faunou a florou této oblasti.

Do budoucna je plánováno mnoho vylepšení a pro turisty i návštěvníky bude postavena ubytovna s kapacitou cca 40 lůžek. Dechow je dnes klidnou obcí a jeho současní obyvatelé si přejí, aby to tak již zůstalo.

Förderverein der Gemeinde zu Dechow e.V.