PARK U KOSTELA

Park vznikal v projektu nazvaném "Park u cesty" v rámci podpory nadace O2 "Thing Big". Prostor se nachází naproti kostelu sv. Vojtěcha, byl dlouhou dobu neudržován, a tak zarostl křovím i nálety. Díky projektu byl vyčištěn, zbaven náletů, keře prořezány, plocha vyrovnána a do nově vzniklého prostranství byla navezena zemina. Do nové hlíny byla vysázena tráva a postupně další keře a květiny. Bonusem bylo pořízení herního prvku pro malé děti, který byl do parku instalován spolu s novými lavičkami. Dnes je z původně nevzhledného a neudržovaného místa krásný park, kterým protéká Ostašovský potok s kamennými arkádami a je hojně navštěvován a využíván nejen pro konání akcí Spolku přátel Ostašova, ale ve velké míře hlavně místními občany, školou i školkou. 

původní stav z r. 2011 

první práce (2012)

Další fotografie najdete v GALERII

Silvestr 2013-2014 v parku


Koncem roku 2017 byly do parku instalovány venkovní cvičební prvky (šlapadlo a bradla) díky podpoře dalšího projektu "Místo, kde žiju"       


Participativní rozpočet města 2022 - nové průlezky do parku

Dětská průlezka, kterou spolek před lety pořídil a umístil do parku u kostela, dosložila. V tomto roce jsme proto žádali o nové herní prvky a jejich umístění do parku. Tentokrát jsme uspěli a průlezky v parku brzy budou na náklady města. Máme velkou radost.

      


PROMĚNU PARKU FINANČNĚ PODPOŘILA NADACE O2


MÍSTO, KDE ŽIJU...

FINANČNĚ PODPOŘILA NADACE GLOBUS 
                                

NOVÉ PRŮLEZKY DO PARKU POŘÍDILOV ROCE  2022 MĚSTO LIBEREC