___________________________________________________________________________________________________________

Bitva u Liberce - 260 let  *  Schlacht bei Reichenberg  260 Jahre

Reg.Nr.: ERN-0442-CZ-08.03.2017

Tento projekt je podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischer Fonds für regionale Entwicklung mit dem Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 gefördert.

***

Díky fondu byly získány prostředky na akci "Bitva u Liberce - 260 let" spojenou s dvěma výstavami na toto téma - 1. v Ostašově, 2. v Žitavě. Aktivity jsou společně plánovány a organizačně zajišťovány Spolkem přátel Ostašova a Spolkem přátel mandavské kasárny v Žitavě (DE). Bitva se odehrála v Ostašově a jeho okolí. Byla součástí sedmileté války, která zasáhla nešťastně do života občanů Ostašova, Žitavy a dalších obcí i měst. V rámci nové spolupráce s německým partnerem proběhnou společné workshopy v Liberci a v Žitavě, při kterých se účastníci a manažeři projektu seznámí s činností partnera a naplánují společné akce. Největší akcí bude slavnost v Ostašově u příležitosti kulatého výročí bitvy u Liberce i vypálení města Žitavy. Do celodenního programu se aktivně zapojí účastníci z Čech i Německa. Akce tak dostane přeshraniční rozměr. Vojáci v dobových uniformách postaví dobový vojenský tábor, předvedou ukázky boje, proběhne výstava historických zbraní. V kostele svatého Vojtěcha proběhne sváteční mše, promítání krátkých filmů s tématem sedmileté války, hudební produkce (účinkující i z Německa) a výstava k tématu bitva u Liberce. Podobná výstava bude uspořádána později také v Žitavě.

Dank der Kleinprojektfond der Euroregion Neiße haben wir Unterstützung für Veranstaltung "Schlacht bei Reichenberg - 260 Jahre" erhalten.  Das Projekt beinhaltet außer zahlreiche Treffen mit Projektpartner auch zwei Ausstellungen auf diese Thema, eine in Ostasov, die zweite dann später in Zittau. Die alle Aktivitäten sind gemeinsam geplant und organisatorisch von Vereinsmitglieder der Spolek pratel Ostasova und  Verein Freunde der Mandaukaserne abgesichert. Gekämpft wurde vor 260 Jahren in Ostasov und seine Umgebung. Das Schlacht bei Reichenberg bedeutete der Anfang des Siebenjährigen Krieges, welche die Bürger in Reichenberg und Zittau sowie in anderen Städten schwer und lebensgefährlich getroffen. In Rahmen der neuen Zusammenarbeit mit Deutsche Partner finden gemeinsame Workshops statt, bei denen sich die Teilnehmer und Projektmanager mit Aktivitäten der Partner vertraut machen und gemeinsame Aktionen einplanen. Die größte Veranstaltung wird ein Fest in Ostasov zum runden Jubiläum des Gefechts. Damit diese Veranstaltung einem neuen grenzübergreifenden Maßstab erhält. Die Soldaten in historischen Uniformen bauen ein Militärlager, zeigen Kampf Vorführungen und stellen historischen Waffen aus. In der St. Adalbert Kirche wird ein Gottesdienst getragen, Kurzfilmen auf Thema Siebenjähriger Krieg und musikalische Stücke gespielt (auch mit Musiker aus Deutschland). Es findet eine Ausstellung zum Thema Schlacht von Reichenberg und Verbrennung Zittau statt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Na jednom z prvních setkání s německým partnerem došlo mimo jiné i k nabídce vytvoření modelu kostela sv. Vojtěcha. Pan Berndt Sonsalla ze Spolku přátel mandavské kasárny ze Žitavy přijel a nafilmoval Ostašov u Liberce z ptačí perspektivy. Zaměřil při té příležitosti  venkovni rozměry kostela sv.Vojtěcha pomocí dronu, abychom mohli přesně spočítat plochu a tvar střechy pro dlouhodobě připravovanou opravu střešní krytiny. Plán je vrátit kostelíku původní bílý vzhled s antracitovou břidlicovou střechou.

Dank unserem Freund Berndt Sonsalla aus Zittau können wir unsere Gemeinde Ostašov (ehem. Berzdorf und Oberberzdorf bei Reichenberg) aus Vogel Perspektive betrachten. Aber vor allem auch die Außenmaße der Kirche St. Adalbert Kirche ermitteln um die Dachfläche für geplante Reparatur von Dach zu berechnen. Geplant ist, die Kirche in ursprünglich weißes Aussehen mit anthrazitfarbenem Schieferdach zurückzukehren.

odkaz na VIDEO  *  VIDEO hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM CZ - ZDE                                                                                  PROGRAMM DE - HIER 
 
projektoví partneři                                                                                              Projekpartners
                 
 
09:00    setkání organizátorů, příprava akce    Treffen Organizatoren - Vorbereitung der Aktion 
11:00    slavností otevření výstavy, předání modelu kostela sv. Vijtěcha členy Spolku mandavských kasáren Spolku přátel Ostašova   Eröffnung der Ausstellung, Geschenk - ein Modell der Kirche aus dem Verein MV
11:00 - 13:00 výstava v kostele Ausstellung in der Kirche
13:00 - 16:00 návštěva Ostašovských poutních slavností - dobový tábor, výstava dobových zbraní, občerstvení  Besuch Wallfahrtfeste,Erfrischung
16:00    koncert AKKORDEON Orchester (Olbersdorf)
17:00    koncert MATYLDA A TYLDA české písně
18:00    ukončení akce
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setkávání projektových partnerů / Treffen der Projektpartner:
Zittau - Žitava
Liberec - Ostašov, Reichenberg - Berzdorf:
    

Setkání partnerů pokračují - příprava výstavy (06-07/2017) -  nächstes Treffen - Vorbereitung der Ausstellung (06-07/2017)

        

VÝSTAVA V ŽITAVĚ - AUSSTELLUNG IN ZITTAU

     

Brožura  / Broschüre

  

kliknutím na obrázek stáhnete (pdf) / klicken Sie auf das Bild zum Download (pdf)