Tajemná vila u letiště

Tajemná vila, na kterou se nás občas ptají, byla na území katastru Růžodolu I., přímo na hranici s Františkovem. Postavil ji v roce 1904 Josef Brosche, majitel továrny na svetry a pletené zboží.

Vila čp. 167 stála uprostřed velkého pozemku, s ovocným sadem a exotickými stromy, v katastrálním území Růžodol I., přímo na hranici s Františkovem. Byla odstraněna na základě rozhodnutí o zboření ze dne 7.1.1969. Stála v ose přistávání letadel a tenkrát se mluvilo o rozšíření letiště a využití pro civilní leteckou dopravu.

  • Postavil ji v roce 1904 Josef Brosche, majitel továrny na pletací přízi, BROSCHE & CO, ERSTE STRICKGARN FABRIK.
  • 17.10.1936 byla převedena na Josefa Brosche ml., nar. roku 1889, který započal vyrábět i pletací stroje a u své továrny, kterou také zdědil, postavil velkosklady na bavlnu a ovčí vlnu. Spolumajitelkou byla jeho žena Elizabeth.
  • Roku 1942, kdy zřejmě pan Brosche zemřel nebo padl na frontě, se vila stává majetkem manželky Elizabeth a dcery Margarete Lorenz, roz. Brosche.
  • Po válce následoval odsun a o původních majitelích není zatím nic známo.
  • 4.4.1950 byla vybudována nová domovní kanalizace.
  • V padesátých letech byla vila používána složkami StB a dva roky tu byl internován kardinál Beran.
  • Později tu byly byty a dům spravovala Domovní správa č. 5, Belojanise 42, Liberec III.
  • 24.6.1959 byl vydán demoliční příkaz na skleník a okolní kůlny.
  • Roku 1970 byla parcela zplanýrována. Nynější porost na pozemku vyrostl ze starých kořenů a je tu vidět i zbytek základů.

autor: Jan Veselka, Rokytnice v Orlických horách

 

Dne 18.8.2012 autor výše uvedeného článku doplnil svá zjištění o tyto nákresy vily:

Další zmínku o vile jsem našla zde: Wikipedia - https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Beran:

V letech 1949 – 1963 byl v Liberci - Růžodole tehdejší StB vězněn na různých místech ČSR kardinál Josef Beran, který se veřejně stavěl proti komunistickému režimu. Pro místní prý byla vila opředena tajemstvím. Vědělo se, že tam je někdo vězněn, nebylo ale jasné, o koho šlo. Vila byla hlídána a nebylo možné se k ní přibližovat, na zahradu se stromy a dům si ale místní pamatují. 

Socha Josefa Berana v Praze–Dejvicích

kardinál Josef Beran

 

Jiní nám o vile napsali:

Byla to vilka uprostřed parku. Předpokládám, že stála, stejně jako další internační domy, někde na kraji obce. Postavil ji původně nějaký český Němec pro svou manželku, která byla odkázána na invalidní vozík. Zahrada byla prý ve svém čase neuvěřitelně krásná. Netuším, jestli byl majitel po válce odsunut nebo zemřel. Po odvezení biskupů sloužil dům dalším nájemníkům, a to až do jeho zbourání z důvodu plánování výstavby letiště. 

Napsal pan Matin Plešinger

 

Informace o vile doplnil o letecký snímek z roku 1954 pan Klouček. Ze snímku je patrné, že zahrada u vily byla opravdu rozsáhlá v porovnání se sousedními pozemky a její stopy jsou jasně patrné i na snímku současném.

Pavel Klouček

 

Máte-li nějaké další informace nebo fotografie této vily pošlete je na e-mail: spolek.pratel@ostasov.eu nebo sp.ostasov@seznam.cz.

Můžete také volat na tel.: +420 777 793 339

Všem, kteří nám pomáhají při získávání podkladů, informací o zdejší historii nebo nám poskytují kopie starých dokumentů a fotografií velmi děkujeme!