OPRAVY KOSTELA SV. VOJTĚCHA

ROK 2018

Oprava schodů na kúr, a zdi
 

_______________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2017

oprava sakristie, nové schody do sakristie
finančně podpořilo město Liberec a Spolek přátel Ostašova

_______________________________________________________________________________________________________________

ROK 2016

oprava kostelních lavic, výmalba kostela, nové parapety do nik (výklenků) včetně zabudování osvětlení, oprava stupínku před oltářem, nové dveře do sakristie 
V polovině roku se začalo s opravou kostelních lavic. Bylo demontováno původní kování, lavce převezeny do truhlárny, poškozené části byly nahrazeny novými (cca 50%). S ohledem na rozličnou barevnost (nové díly světlé, původní hnědé) byly lavice natřeny na tmavě hnědou. Opravené byly poté převezenyz pět do kostela, kde byly zkompletovány. Kování renovováno a vráceno zpět.

Opravu lavic podpořily: Nadace ČEZ, Nadace Preciosa, Nadace OF

 

V době, kdy byly lavice mimo kostel, využili jsme prázdného prostoru pro možnost výmalby kostela. Po sanaci vnitřních omítek v r. 2013 zůstaly původně vlhké zdi sice již suché, avšak stěny nebyly barevně sjednocené. Vybílením kostela se barva sjednotila a kostel získal na kráse i čistotě. Malování zajistil majitel objektu Statutární město Liberec, pomocné práce a úklid členové spolku.

 

Během sanace omítek v r. 2012 byly pod starou omítkou objeveny čtyři původní výklenky (niky). Dva v zadní části kostela byly obnoveny, dva v přední části zůstaly skryté a to z důvodu, že jeden z nich je přímo za kazatelnou, která by jeho otevřením přestala být funkční. Do výklenků byly pořízeny nové parapety v barvě opravených lavic. V parapetech je zavedena elektřina a vystavené předměty v nich umístěné tak bude možné nasvítit. Zajistil a financoval Spolek přátel Ostašova.

Během probíhajících prací byl zjištěn havarijní stav stupínku před otářem. S ohledem na blížící se adventní koncerty jsme okamžitě zajistili jeho opravu. Zajistil Spolek přátel Ostašova.

V tomto roce  byla také zadána výroba nových dveří do sakristie. (výrobu finančně zajistilo Statutární město Liberec, renovaci kování, demontáže a montáž členové spolku.

Do kostela byl dále ještě pořízen nový koberec vedoucí k oltáři (tzv."kokosák"), čistící zóna za dveře, zásuvky a taky hodně čistících prostředků, hadrů, prachovek atd. :-)

_______________________________________________________________________________________________________________

ROK 2015

Oprava hodin

Původní hodinový stroj - byl opraven a je vystaven vedle oltáře. Nové ciferníky, nový elektronický hodinový stroj a původní cimbály byly umístěny na opravenou věž a hodiny slavnostně spuštěny v rámci Ostašovských poutních slavností 25. 4. 2015. Oznamují čas po 15 minutách, odbíjejí každou hodinu v době od 7 - do 22 hodin. V Ostašově tepe staronové srdce... 

   

- na znovuvedení hodin do chodu se finančně podílel Spolek přátel Ostašova a SML 
 
 
Oprava původního harmonia 

finančně zajistil Spolek přátel Ostašova, opravu provedl p. Řípa, Liberec

 

Kopie původní křížové cesty (podmalba na skle)

Jedním z nálezů v půdních prostorách chátrajícího kostela byl malý balíček, ve kterém byla objevena neúplná a poškozená Křížová cesta z roku 1821, kterou neznámý autor vytvořil tzv. podmalbou na sklo. Se souhlasem pana arciděkana R. Jurnečky byla poskytnuta v roce 2014 k fotodokumentaci členům spolku, a ta následně posloužila jako předloha pro umělecké zpracování věrné repliky zbytků malby.Podmalba na skle je prastará a na představivost velice náročná malířská technika, kdy se z rubové strany maluje na průhledné sklo.  Tato práce byla po dohodě  zadána mladému grafikovi z Liberce R. Kučerovi. Podařilo se opatřit stará skla z roku 1880, aby se i materiál přiblížil co nejvíce době, kdy Křížová cesta vznikla. Obrázky, které se nedochovaly, byly domalovány podle  jednotlivých zastavení. Realizaci díla podpořila nadace Preciosa. 

        

původní obrázky, kopie jsou umístěny v kostele.
finančně podpořila NADACE PRECIOSA a Spolek přátel Ostašova

_______________________________________________________________________________________________________________

ROK 2014

Oprava věžičky

V listopadu započaly práce na opravě věžičky, která byla nově oplechována a opatřena krytinou z břidlice, do níž budou usazeny nové ciferníky. Během opravy byla na špičku věže umístěna nově vyrobená makovice a kříž, který na věži chyběl několik desítek let...

    

- finančně zajištil Spolek přátel Ostašova a SML (podíl 1:5)

_______________________________________________________________________________________________________________

ROK 2013

Renovace a oprava původního lustru

Byly doplněny chybějící části, opravena funkčnost a navrácen původní lesk! Odborné práce byly provedeny studentkami Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově za odborného dohledu prof. T. Siebra. Pomocné práce členové Spolku.

  

finančně podpořila Nadace Preciosa a Spolek přátel Ostašova

 

Oprava původních kostelních hodin a pořízení nových ciferníků

¨většinu odborných prací provedl pan Tomislav Plzenský, ciferníky vyrobila firma Gayen, finančně podpořila Nadace OF a Spolek přátel Ostašova

Další informace najdete v článku ZDE

_________________________________________________________________________________________________________________

ROK 2012

Rozvody elektro, sanace omítek, nové osvětlení, renovace dveří 

Od září do konce listopadu probíhaly v Kostele sv. Vojtěcha tyto práce:

Sanace vnitřních omítek - při odstranění starých omítek byly v původním zdivu objeveny čtyři původní výklenky (niky), dva byly znovu otevřeny (další dva zasahovaly do nového osvětlení a kazatelny, proto byly ponechány uzavřené).  Finančně podpořila Nadace OF. Na uvedených pracích podíleli členové Spolku přátel Ostašova, místní občané, odborníci, řemeslníci a firmy.

Instalace nového osvětlení - finanční prostředky na zakoupení nových svítidel darovala Nadace Preciosa, instalaci zajistili členové spolku a místní odborníci.

Nové rozvody elektro - částečně finančně pokryto sponzorským darem firmy JAKUB, a.s. a finančními dary od soukromých osob, práce a instalaci prováděli členové spolku, místní odborníci a dobrovolníci.

Renovace vstupních dveří - finančně podpořilo Město Liberec (majitel objektu), práce provedli členové spolku + místní  odborníci.

 l

Finančně podpořily: Nadace Preciosa, firma JAKUB, SML, Nadace OF      ___________________________________________________________________________________________

ROK 2011

Renovace a oprava věčného světla a části oltáře

V září a říjnu r. 2011 bylo opraveno a renovováno věčné světlo v kostele a část osvětlení oltáře. Odborné práce provedl Ladislav Haidl, pomocné práce členové Spolku.

Finančně zajistil Spolek přátel Ostašova