Kostel  sv. Vojtěcha

1771 - 1833 

Za válečná utrpení v sedmileté válce dostala v r. 1770 obec odškodnění. Z takto získaných  prostředků nechali občané vystavět r. 1771 dřevěnou kapli, kterou zasvětili sv. Vojtěchovi. Zakoupili do ní také zvon, který byl ulitý mikulášovickým zvonařem Josefem Pietschmannem. Do té doby chodili místní na bohoslužby do blízkého Liberce.

Dřevěná kaple sloužila svému účelu až do r. 1827. Postupem času ale zchátrala, proto byla v letech 1832-1833 přestavěna na zděný kostelík. Stavbou byl pověřen F. Effenberger na přání majitele panství Kristiána Kryštofa Clam-Gallase. Původně byly nad vchodem rozšířeného kamenného kostelíka zazděny na věčnou památku dvě dělové koule ze sedmileté války. Kostelík byl renovován roku 1880 a během oprav byly tyto dělové koule odstraněny.

O sedm let později byla přistavena sakristie, instalovaly se nové varhany pocházející z Žitavy a nový oltářní obraz, triptych sv. Vojtěcha, sv. Josefa a sv. Antonína. V r. 1913 byl vymalován interiér, opraveny a natřeny kostelní lavice. Prostředky byly poskytnuty z kostelních sbírek. Koncem minulého století, zde utichnul život, přestaly se sloužit mše a budova i interiér chátraly.

V roce 2008 místní občané spolu se zástupci města začali pracovat na záchraně této památky. Byl proveden průzkum střechy a provedeny základní klempířské práce. Z prostředků města byly vystaveny obrubníky zamezující zatékání vody ze silnice do základů kostela. Začala se vyměňovat okna, která byla poškozena a některá dokonce zničena vandaly.

Od r. 2011 je kostel v péči Spolku přátel Ostašova, jehož členové zde pořádají benefiční koncerty, divadelní představení nebo výstavy, získávají také prostředky na nutné opravy stavby a inventáře.

Podklady:    Wikipedie,  studentské stránky o hotelnictví a cestovním ruchu, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Liberec, Archivní materiály a dokumenty poskytnuté místními občany , zpracovala: P. Haidlová - 07/2011