TJ Sokol Ostašov

1948 - 2013

Založen v listopadu roku 1948. Prvním starostou byl L. Zikmund, náčelníkem M. Brunclík, náčelnicí M. Zikmundová, jednatelem F. Motejlek a hospodářem Fr. Matoušek. K užívání byl přidělen bývalý hostinský sál v budově čp. 15/II (dnešní truhlárna pod hřištěm). V lednu 1949 Sokol pořádal tzv. „Šibřinky“, které měly velký ohlas a zajistily také první finanční podporu. Počátkem března začalo v sále první cvičení dorostu a staršího žactva.

V r. 1954 byla do budovy umístěna výkrmna telat a cvičení se přesunulo do hostinského sálu “U Šolců“. Hrálo se zde i loutkové divadlo, které bylo zakoupeno z Růžodolu za 10.000,- Kč. V r. 1960 bylo v tomto sále uskladněno obilí a opět nebylo kde cvičit. V roce 1962 se proto začala využívat jedna z učeben základní školy jako tělocvična. O dva roky později byl Sokolu k užívání přidělen sál hostince „U Nádraží“.

Pod hlavičkou TJ byl v roce 1951 v Ostašově založen fotbalový oddíl, který vedl p. František Rálek, Josef Halbich a Josef Matoušek. V letech 1959 až 1964 zde fungoval šachový oddíl, který měl 36 členů.

Oddíl nohejbalu byl založen v r. 1973 a prvním předsedou byl zvolen Josef Čtvrtník. V té době bylo rozšířeno stávající hřiště „na dálnici“, kde jako zázemí zatím sloužily vyřazené kabiny z Tatry 141. Měsíční příspěvek byl 10,- Kč měsíčně a použil se na cestovné a tělocvičnu. Hrálo se v darovaných dresech, které byly bílo modré, podélně pruhované. V r. 1974 byly zakoupeny nové dresy - červené se širokým černým pruhem vlevo a nápisem TJ SOKOL Ostašov.

V r. 1979 se prováděly v sále hostince stavební úpravy. Trénovalo se proto v pronajaté tělocvičně základní školy „Na Jeřábu“. Na druhou stranu se více pozornosti věnovalo hřišti, které bylo pokryto novou antukou, zároveň se vedle něj začaly budovat dřevěné kabinky. V roce 1983 se trénovalo v pronajaté tělocvičně základní školy na Františkově. Staré hřiště bylo koncem roku zlikvidováno. Za 10 let zde odpracovali členové oddílu nohejbalu celkem 1350 brigádnických hodin.

V roce 1984 byl problém se získáním tělocvičny a staré hřiště také nebylo možné využívat. Hrálo se tedy na hřišti za dolní školou. Současně byl nově upravován terén nohejbalového hřiště. Na drenáže bylo použito 10 aut štěrku, na srovnání terénu 35 aut písku. Sběrem železného šrotu se získaly finanční prostředky na zakoupení nových dresů (modrobílé trikoty, bílé trenky). 

V r. 1985 se opět trénovalo v tělocvičně „Na Jeřábu“. Paní Harusová ušila první vlajku, která měla krajní svislé pruhy v bílé barvě, střední pruh byl modrý s nápisem TJ SOKOL Ostašov. Při stavbě nového nohejbalového hřiště bylo odpracováno v tomto roce 1404 brigádnických hodin.

V listopadu byly přivezeny 3 buňky, z nichž dodnes dvě slouží jako šatny a jedna jako sociální zázemí. V r. 1986 se odpracovalo 1500 brigádnických hodin a byla zkolaudována I. etapa nového sportovního areálu a dne 5. září roku 1987 byl tento areál slavnostně otevřen.

V roce 1988 se střídavě trénuje v tělocvičně základní školy Na Jeřábu a Františkově. 21. Května se uspořádal I. Ročník turnaje o putovní pohár ČSTV, kterého se zúčastnilo 7 družstev. Zakoupily se nové dresy (modré trikoty, bílé trenky, červená čísla), 2 nové míče na volejbal a 2 míče na nohejbal. První putovní pohár získali: Kiršner, Sedlák a Neustupa.

Od r. 1989 se trénovalo střídavě v tělocvičně ZŠ Na Jeřábu, Františkově a také v tělocvičně horní školy. Pokračují práce na novém areálu, přivezla se další antuka. V roce 1995 se budují střechy nad buňkami. V roce 1998 se pořádá první ročník turnaje trojic nazvaný „Ostašovská pata“.

Turnaje, výstavba, opravy nebo úpravy hřiště pokračují dodnes. Trénuje se v nové tělocvičně dolní školy.