Ostašováci v Dechowě rok 2014

Tak jsme tam byli podruhé – všichni jsme se těšili a bylo to ještě lepší, než před dvěma roky. Ocitli jsme se totiž doma.

Přivítání proběhlo na křižovatce, asi 2 km před Dechowem, kde jsme byli přinuceni policistou v uniformě, vystoupit z auta. Ostře na nás požadoval propustky do hraničního pásma. Zatrnulo nám, ale to už se z křoví vyřítili naši Dechowští  přátelé – usmívající se a s propustkami  - to, že na nich bylo čínské razítko, nikomu až tak nevadilo a nastalo veliké vítání.

 

„A teď budete pokračovat po svých“  zavelel Udo Wachtel a vedl nás lesní pěšinou, k místu, kde čekalo další překvapení - jízdní kola, dvojkolo a čtyřkolka pro všechny. Za všeobecného veselí jsme tedy ukončili celodenní jízdu skutečně již na vlastní pohon. Pak už šlo vše ráz na ráz a po mnoha úžasných zážitcích jsme zase zpět, v našem Ostašově.

Zážitky...

Obdiv k nekonečné práci, kterou věnovali obyvatelé Dechowa (mezi nimiž bylo 40 ostašovských rodin) od roku 1945 kdysi vybydlené vesnici, která v loňském roce získala titul Vesnice roku. Původní obyvatelé před demarkační linií prchli na západ z obavy před obsazením Rusy. To se ale nestalo (informovanost hned po válce byla velmi malá). Na další desítky let tedy žili ostašovští v zóně vlivu Sovětského svazu - v Německé demokratické republice. Opustili své domovy v Ostašově dobrovolně ještě před dosahem Benešových dekretů (dohoda vítězných mocností). Třista let společného a bezproblémového soužití Čechů a Němců v pohraničí tím ale dostalo velké trhliny…

Během pobytu jsme navštívili města Rehnu a Wismark. Prohlédli jsme si klášter, poté galerii a vyjeli jsme si také na výlet historickou lodí na moře. Navštívili jsme i hraniční muzeum s ukázkami, jak vypadalo pohraniční pásmo mezi východním a západním Německem. Nevěřili jsme, kolika možnými způsoby se němečtí soudruzi snažili zabránit svým občanům v úniku na západ. Kolik nenávisti mezi lidmi stejného národa…  Jak málo všichni víme a jak mnoho komerce nahradilo skutečné povědomí o osudech lidí po druhé světové válce. V Dechowě jsme si byli všichni tak blízcí, tak podobní.

Nejmilejším překvapením byla výstava předmětů, které si lidé vezli sebou v roce 1945 z Ostašova do Dechowa a které dodnes schovávají nebo je dokonce používají. Mezi nimi byl noční stolek, váleček na nudle, fotografie, obrazy, sada na holení, nádoby na koření, vyšívané dečky apod. 

TEXT: Blanka Plzenská


Ostašovští pátrali po vystěhovalcích

Spolek přátel Ostašova (SPO) vyrazil v těchto dnech do německého Dechowa, kde už dříve zapátral po informacích o 40 rodinách, jež byly z Ostašova vystěhovány v prosinci 1945 právě do Dechowa

 
 
 

„V rámci projektu nazvaného „Toulky minulostí" pátrají členové SPO po místní historii. Kopírují staré dokumenty, mapy a fotografie, dokumentují vyprávění starousedlíků. V roce 2011 získali informaci o vystěhování ostašovských rodin na sever Německa. Celkem se jednalo o 108 lidí převážně z Ostašova a Karlinek," řekla předsedkyně SPO Pavla Haidlová.

SPO na základě těchto informací napsal dopis občanskému sdružení v Dechowě a také do novin (Säschische Zeitung), že by rád kontaktoval tyto starousedlíky nebo jejich potomky. „Netrvalo dlouho a ozval se předseda Občanského sdružení v Dechowě pan Bernard Hotz s tím, že v Dechowě dosud žije Karl Wachtel a Kurt Demuth, kteří pocházejí přímo z Ostašova. Na základě článku z novin se také ozval syn Karla Wachtela Udo Wachtel. Následovala výměna několika dopisů i fotografií a nakonec také pozvání do Dechowa, kam se v roce 2012 vypravilo 6 zástupců SPO," doplnila Haidlová.

Ze vřelého setkání nakonec vzniklo přátelství mezi Ostašováky a Dechowáky. Vzájemně se navštěvují. „V roce 2013 pozval spolek Dechowáky do Liberce. Navštívili Ještěd, radnici, centrum města a především Ostašov. Pan Demuth navštívil svůj rodný dům, děti Karla Wachtela se vyfotily u domu svého otce, který stojí naproti kostelu. V ostašovské škole proběhla beseda s místními občany a dětmi," vylíčila předsedkyně SPO.

OSTAŠOV A DECHOW spojuje minulost.

OSTAŠOV A DECHOW spojuje minulost. Autor: Spolek přátel 

Minulý týden pak Ostašov opět zavítal do Dechowa. Hlavním bodem setkání bylo uspořádání výstavy předmětů, které pocházejí přímo z Ostašova. Jednalo se o knihy, noční stolek, kufr, nádobí, váleček, holicí sadu, fotografii ostašovských hasičů, zkrátka předměty, které sebou Ostašováci přivezli v roce 1945 a některé z nich dokonce používají dodnes. Členové ostašovského spolku přivezli Dechowákům směrovou tabuli na Ostašov (575 km), která našla místo na tamní křižovatce.

Liberecký deník 18.6.2014, autor: Romana Prošková