PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S FINANČNÍ PODPOROU ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

_______________________________________________________________________________________________________________________

OSTAŠOV 2013

Ostašov přivítal rodáky z Dechowa

Občanské sdružení Spolek přátel Ostašova v rámci svého projektu nazvaného „Toulky minulostí“ pátrá po místní historii. V roce 2011 se podařilo jeho členům vyhledat a následně kontaktovat rodáky, kteří po r. 1945 odešli na sever Německa do vesničky zvané Dechow. První kontakt a setkání s rodilými Ostašováky byly uskutečněny za podpory občanského sdružení Förderverein der Gemeinde zu Dechow e.V., které v r. 2012 pozvalo zástupce Spolku přátel Ostašova do Dechowa. Ti vyrazili na dlouhou cca 600 km dlouhou cestu s jistými obavami, jak budou přijati. Po příjezdu je však čekalo velmi milé a srdečné přivítání dosud žijícími rodáky panem Karlem Wachtelem a Kurtem Demuthem. Po celou dobu se pak o členy Spolku starali členové dechowského sdružení v čele s panem Bernardem Hotzem.

Během návštěvy Dechowa byly získány zajímavé dokumenty a informace, týkající se nejen historie, ale i následné cesty 40 rodin z Ostašova a Karlinek na sever Německa v prosinci roku 1945. Členové Spolku přátel Ostašova dostali darem kroniku, kterou sepsal Karl Wachtel. Zmiňuje v ní začátky budování Dechowa, který byl v současné době vyhodnocen jako jedna z nejhezčích vesnic Německa s nejlepší vizí do budoucna.

V říjnu 2013 hostil Spolek přátel Ostašova pana Kurta Demutha, potomky kronikáře Karla Wachtela, zástupce dechowského sdružení předsedu Bernarda Hotze, manžele Schulzovi a další v Liberci. Návštěva byla započata výletem na Ještěd, odkud byly fotografovány pohledy na Ostašov a okolí pro Karla Wachtela, který se ze zdravotních důvodů návštěvy nemohl zúčastnit. Kurt Demuth zavzpomínal na dobu, kdy trasa lanovky na Ještěd byla podepřena ještě dvěma sloupy a ne jedním jako je tomu dnes.

Následovala procházka Ostašovem a Karlinkami, zde pan Demuth ukázal svůj rodný dům a popisoval, kde sídlil kovář, povozník nebo pekař. Děti pana Wachtela se vyfotili před domem, kde trávil dětství Karl Wachtel, a k němuž se vztahuje několik povídek, které věnoval členům Spolku přátel Ostašova a staly se součástí brožury nazvané "Toulky minulostí - návraty". Hosté dále navštívili centrum Liberce včetně libereckého muzea, Lidových sadů, Valdštejnské domky aj. Hosté z Dechowa byli také slavnostně přijati na liberecké radnici. Během dnů, které trávili v Liberci a okolí měli ještě možnost navštívit sklárnu s ukázkou výroby, muzeum skla, Kryštofovo Udolí a několik drobných památek.

V kostele sv. Vojtěcha, který mají členové Spolku přátel Ostašova v péči, uspořádali pro své hosty výstavu uměleckých fotografií Vladimíra Vlka a malý koncert. Na opravy kostela se členové spolku snaží získávat prostředky formou sponzorských darů, prostřednictvím různých dotací, nadací apod. V kostele také pořádají benefiční akce - koncerty, výstavy či divadelní představení. Na pořízení nových cifernků ke kostelním hodinám věnovali občané Dechowa během své návštěvy finanční dar ve výši 1.000 Eur. Do Ostašova sebou také přivezli 3 keříky vzrostlých růží, které členové SPolku přátel Ostašova zasadili ke kostelu. 

Ve spolupráci se školou byla zorganizována veřejná  beseda s místními občany přímo v ostašovské škole, kterou pan Demuth navštěvoval do svých 10 let. Všechny potěšilo, že se do projektu „Toulky minulostí“ zapojily děti, které měly pro rodáky připravené otázky na tělo a potomkům pana Wachtela předaly dopis pro jejich otce, který samy napsaly v němčině. Syn pana Wachtela na závěr besedy dětem předal Kroniky Karla Wachtela, malé dárky a pár sladkostí.

Spolupráce Ostašov - Dechow se tak významně prohloubila. Děti našly partnery pro dopisování a zlepšování komunikace v němčině a členové Spolku se už teď těší do Dechowa, kam byli opět pozváni. 

__________________________________________________________________________________________________________________

ČLÁNEK LIBERECKÝ DENÍK 15/10/2013

 

Zpráva z tisku, vypovídající o návštěvě Dechowáků v Ostašově (říjen 2013):

Spurensuche über Grenzen hinweg

Wer sich den Internetauftritt der Stadt Liberec (www.liberec.cz) ansieht, wird aktuell auch einen Eintrag über den Empfang einer Delegation aus Nordwestmecklenburg finden. Denn Einwohner aus Dechow wurden im Rathaus der Stadt in der Tschechischen Republik durch den Ersten Stellvertreter des Bürgermeisters, Jirí Šolc, empfangen. Hintergrund ist eine Einladung durch den Verein Ostašov/Berzdorf (www.ostasov.eu) an den Förderverein der Gemeinde zu Dechow e.V. 

Begonnen hat alles im vergangenen Jahr, als Mitglieder des tschechischen Vereins sich an die Dechower wandten, ihnen bei dem Projekt "Reise in die Geschichte" zu helfen. Denn die rührigen Bewohner des Ortes am Fuße des Bergs Ješted (Jeschken) suchen nach ehemaligen Berzdorfern oder ihren Nachfahren. Sie wollten und wollen ihre eigene Geschichte aufarbeiten.

Teil jener Geschichte ist auch, dass im Dezember 1945 etwa 108 ehemalige Bewohner den Ort in der Nähe der Stadt Reichenberg verließen und sich im mecklenburgischen Dechow eine neue Heimat aufbauten. Von jenen ehemaligen Berzdorfern leben noch drei in Dechow. Einer von ihnen ist Karl Wachtel, der in seinen Aufzeichnungen "Den Jeschken immer im Blick" versucht hat, viele Erzählungen und gelebte Geschichte festzuhalten.

Im Herbst des vergangenen Jahres weilte bereits eine erste, kleine, Delegation aus Ostašov in Dechow. Mit Kurt Demuth reiste jetzt sogar einer der ehemaligen Berzdorfer wieder an den Ort seiner Kindheit. Und was die neunköpfige Delegation dort erwartete, hätte niemand der Teilnehmer auch nur in Ansätzen erahnen können.

"Unsere Begegnung mit dem dortigen Verein war überaus herzlich. Sie zeigten uns ihren Ort, ihre Kirche, Wohnhäuser von Karl Wachtel und Kurt Demuth, fuhren mit uns auf den Jeschken-Berg, zeigten uns typische Glasbläsereien, Museen, Teile der Altstadt von Liberec und ein traditionelles Dorf mit Blockhütten im Tal und mit einem Viadukt", sagte Christine Schulz, die jetzt ebenfalls in Tschechien weilte. Der Vorsitzende des Dechower Fördervereins, Bernhard Hotz, erinnerte während der gesamten Reise immer wieder auch daran, dass Dechow eine ähnliche Entwicklung durchlebt hat, wie sie derzeit in Ostašov vorzufinden ist. Die Mitglieder beider Vereine haben fast identische Vorstellungen vom Leben auf dem Land.

"Trotz der vielen Kilometer Entfernung hat sich unsere Freundschaft als unschlagbar und außergewöhnlich bewiesen, weil wir aus der gleichen Materie erschaffen sind", bewertete Ladislav Haidl, Initiator und Motor auf tschechischer Seite die jüngste Begegnung. Was den Dechowern vor Jahren ihr Dorfgemeinschaftshaus war, ist den Ostašovern heute eine kleine Kirche. Beide Gebäude wurden vor ihrem Verfall gerettet. Es ging und geht um den Erhalt dieser Kulturgüter. Darüber hinaus geht es aber auch darum, die Menschen durch unterschiedlichste Veranstaltungen, Ausstellungen oder Konzerte zusammenzubringen.

Die überreichte Spende von 1000 Euro an den Förderverein Ostašov setzt sich aus Geldern von Einwohnern und des Fördervereins Dechows zusammen und wurde mit Applaus entgegengenommen. Der Besuch brachte auch die Erkenntnis, diese herzlichen Gespräche fortzusetzen. Wenn es im kommenden Jahr dann im kleinen Ort am Röggeliner See Dobrý den! oder Srdecne vítáme vás heißt, werden sich die Dechower als ebenso würdige Gastgeber erweisen.

 

volný překlad:

PO STOPÁCH HISTORIE AŽ ZA HRANICEMI…

Na stránkách města Liberec www.liberec.cz najdete záznam o přijetí delegace z Dechowa (oblast Německa - severozápadní Meklenbursko), kterou na liberecké radnici přijal náměstek primátorky Jiří Šolc. Občané Dechowa byli do Liberce pozváni členy Spolku přátel Ostašova (www.ostasov.eu) na základě velmi úzké spolupráce týkající se projektu „Toulky minulostí“.

Všechno začalo vloni, kdy se členové Spolku přátel Ostašova snažili vyhledat původní obyvatele Ostašova (dříve Berzdorfu) a napsali do Dechowa, zda by jim pomohli s projektem nazvaným „Toulky minulostí“. Jednou z informací, kterou se podařilo v rámci tohoto projektu získat, byl příběh 108 bývalých Ostašováků, kteří v prosinci roku 1945 opustili místo nedaleko města Liberce a rozhodli se vybudovat nový domov v Meklenbursku v obci Dechow. Tři z těchto bývalých občanů Ostašova a Karlinek dodnes žijí v Dechowě. Jedním z nich je Karel Wachtel, kronikář obce, který popsal ve svých vzpomínkách mnoho příběhů týkajících se právě Ostašova a jeho okolí i začátky budování obce Dechow rodáky z Liberce.

Na podzim loňského roku přijali v Dechowě první malou delegaci z Ostašova. Setkali se zde s Kurtem Demuthem a Karlem Wachtelem, bývalými Ostašováky, kteří se díky vyprávění a vzpomínání vrátili do míst svého dětství.

"Setkání se současnými Ostašováky bylo velmi vřelé, ukázali nám místa, kde žijí, kostel, rodný dům Karla Wachtela i Kurta Demutha. Navštívili jsme Ještěd, odkud jsme se dívali na Liberec, navštívili jsme také české sklárny, muzea, části starého města Liberce i Kryštofovo Údolí s tradiční architekturou, krásnou přírodou a starým viaduktem“, sdělila Christine Schulz, účastnice výpravy do České republiky. Předseda dechowského sdružení Bernhard Hotz uvedl, že Dechow prošel podobným vývojem, jakým dnes prochází Ostašov, a že členové obou sdružení mají téměř totožné cíle, zájmy a představy o životě ve své obci. „Pro přátelské vztahy, které byly mezi občany Dechowa a Ostašova navázány, není překážkou ani mnohakilometrová vzdálenost, protože mají stejné kořeny“, uvedl Ladislav Haidl – hlavní iniciátor tohoto setkání.

Dechowští se starají o bývalý hostinec, který opravili a stal se kulturní centrem Dechowa, centrem Ostašova je kostel sv. Vojtěcha, o který se starají ostašovští. Obě sdružení zde pořádají různé kulturní akce, výstavy, koncerty a snaží se tak zachovat kulturní dědictví a oživit místní tradice.

Obyvatelé Dechowa během své návštěvy v Liberci předali Spolku přátel Ostašova dar ve výši 1.000,- Eur na opravy kostela sv. Vojtěcha, což bylo přijato s poděkováním a potleskem. Občané na obou stranách se při loučení shodli, že budou nadále rozvíjet spolupráci i přátelské vztahy a těší se na další společné setkání – tentokrát zase v Dechowě.