PROJEKT BYL USKUTEČNĚN S FINANČNÍ PODPOROU ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALA ČLENKA RADY RADKA LOUČKOVÁ KOTASOVÁ, FINANČNĚ PODPOŘENO Z FONDU LK

OSTAŠOV 2017

V rámci projektu bylo již po šesté realizováno setkání s bývalými rodáky, jejich potomky a zástupci občanského sdružení z Dechowa. Dechow je malou vesnicí na severu Německa, kam po r. 1945 odešlo 40 ostašovských rodin. Spolek přátel Ostašova v rámci projektu „Toulky minulostí“ pátrá po místní historii, jejíž je tato událost součástí. V roce 2011 se podařilo kontaktovat zbylé dva rodáky v Dechowě. Od té doby je navázána partnerská spolupráce s bývalými rodáky, zástupci obce i místního občanského sdružení. Během setkání dochází k výměně informací, hledání dalších střípků z historie, dokumentaci starých dat, dokumentů i fotografií. Během návštěv také vzájemně poznáváme zajímavá místa a expozice.

Letos probíhalo setkání v Liberci. Hosté z Dechowa byli pozváni mj. na Ještěd, prohlídku zámku Sychrov a zároveň navštívili probíhající atraktivní akci „Skotské hry“. Nechyběla návštěva centra města i České chalupy. Vlídného přijetí se jim dostalo od krajské radní paní Radky Loučkové Kotasové, která nad akcí převzala záštitu. Milým překvapením bylo předání knihy s názvem "S kimmt alles am Rande rim" (...život se točí stále dokola...), která se dotýká tématu odchodu 40 ostašovských rodin po roce 1945 do Německa, dále se v ní dočtete o tom, jak bylo navázáno naše přátelství s bývalými rodáky a další zajímavé příběhy. Kniha byla předána do knihovny v Ausburgu (partnerské město města Liberec), po přeložení bude předána i do KV knihovny v Liberci. Autorem je Udo Wachtel, syn Karla Wachtela, rodáka z Ostašova, který psal příběhy ze života v Ostašově a poté i v Dechowě. Díky němu se zachovaly mnohé dokumenty a fotografie, které jsou v knize použity. Udo Wachtel se tímto počinem stává jakýmsi pokračovatelem svého otce.

     
Na krajském úřadě Libereckého kraje jsme si mohli z vyhlídky prohlédnout celé město. Chybět nemohla návštěva kostela sv. Vojtěcha, který má spolek v péči od roku 2011 a na jehož opravy dechowští nemálo přispívají. Zde byl předsedkyni spolku Pavle Haidlové předán dar - nádherný kovaný svícen nazvaný "svatá trojice".

fotografie z návštěvy najdete v GALERII